viernes, 19 de diciembre de 2014

Fwd: De Bernardo
Sporto:Beisbol

Holguineros, gratulitaj al ĉiuj clasificò la teamo de pilko

martes, 11 de noviembre de 2014

SALON DE LA FAMO DE La KUBA SPORTO

Gastoj de HOlguìn al la Salòn de la Famo de la kuba sporto: Noire
Aguilera Monto, Norton Lorenzi Velìz , Enrique Ajlo Parra, Calixto
JOselin Gonzalez Betancourt, Reynaldo Cruz Diaz ,Ernesto Rondòn Jorge
kaj Ventura Carballido

Salòn de la fama del deporte cubano

Invitados de HOlguìn al Salòn de la Fama del deporte cubano:
Noire Aguilera Montaña, Norton Lorenzi Velìz , Enrique Ajo Parra,
Calixto JOselin Gonzalez Betancourt, Reynaldo Cruz Diaz ,Ernesto
Rondòn JOrge y Ventura Carballido
Me gusta

jueves, 3 de julio de 2014

La Plaza de la Marqueta

La Plaza  de la Marqueta  3 de julio de 2014 Holguin , Cuba
Fotos Reynaldo Cruz Diaz.

De la Placo de la Merkato , al la placo de la Marqueta , al Merkato

La placo de la Merkato , hodiau 3. 7.2014 Holguino KUbo

miércoles, 2 de julio de 2014

De la Plaza del Mercado , a la plaza de la Marqueta , a Mercado

Situada , en las calles , Mercado uno y Mercado dos , comprendiendo la manzana , de las calles Martirès, y Maximo Gomèz , en la ciudad cubana de Holguin, esta la antigua Plaza del Mercado , en el siglo antes pasado fue donde los mercaderes y comerciantes llevaban sus mercancias: los chinos sus verduras y el ojalatero vendia sus productos de ojalata.

Años màs tarde se convirtiò, en solo una plaza con pocos o escaso comercio , solo se veian los carretilleros y carretoneros a la espera de alguien que los contratase, en los años duros de periodo especial , recuerdo bien este lugar que hoy veo desde donde escribo estas lìneas , la redacciòn de Ahora otrora casa Ferreiro , y desde donde se divisa bien la remodelaciòn del Complejo Cultural Plaza de la Marqueta , el periòdico la Luz , Artex y la EGRREM , es todo mùsica los trasèuntes de la parada de guagua en los bajos con ellos el estudio ANIMA.

Si bien los holguineros pudieron comerciar en la antigua plaza , hoy se recata la tradiciòn con la reapertura de un local donde artesanos y comerciantes pueden vender sus ofertas y productos para el bien de nuestro pueblo , y asi habràn espacio donde podamos adquirir lo que nos haga falta en materia de verduras y ojalata como recuerdo de pequeñas en años posteriores en la mismas calles de Mercado.


DEL MUNDIAL DEL FUTBOL.

Los europeo no han ganado en Amèrica , Brasil tiene cinco tìtulos de mundiales , esta preparado para ganar , con futbolistas como Neymar , la Copa se queda en Brasil , se sabe que hay fuertes equipos como Argentina entre estos esta el ganador quien sera Neymar o Messi.


De la Placo de la Merkato , al la placo de la Marqueta , al Merkato

Lokita , al la stratoj , Aĉetita oni kaj Merkato du , komprenante la pomon , de la stratoj Martirès, kaj Maximo Gomèz , al la kuba urbo de Holguin, ĉi tiu la malnova Placo de la Merkato , al la antaŭe antaŭa jarcento estis kie la mercaders kaj komercistoj portis liaj mercancias: la ĉinoj liaj legomoj kaj la ojalatero vendia liaj produktoj de ojalata.

   Jaroj màs posttagmezo convirtiò, en sole placo kun malmultaj aŭ malabunda komerco , sole veian la carretilleros kaj carretoneros al la atendo de iu ol ĝi dungis ilin, en la malmolaj jaroj de speciala periodo , memoraĵo bone ĉi tiu loko kiu hodiaŭ vidas de kie skribas ĉi tiuj lìneas , la redacciòn de Nun otrora domo Ferreiro , kaj de kie albira bone la remodelaciòn de la Kultura Komplekso Placo de la Marqueta , la periòdico la Lumo , Artex kaj la EGRREM , estas ĉio mùsica la trasèuntes de la haltejo de guagua en la basoj kun ili la studo ANIMAS.

Se bone la holguineros povis komerci al la malnova placo , hodiaŭ recata la tradiciòn kun la remalfermo de kie metiistaj ejo kaj komercistoj povas vendi liajn proponojn kaj produktojn por la havaĵo de nia vilaĝo ,, kaj asi habràn spaco kie povas akiri ke nin faras mankinta en materio de legomoj kaj ojalata kiel memoraĵo de malgrandaj en postaj jaroj al la samaj stratoj de Merkato.
  DE LA MONDA DE LA FUTBALO.
 La eŭropano ne gajnis en Ameriko , Brazilo havas kvin tìtulos de mondaj , ĉi tiu pretigita por gajni , kun futbalistoj kiel Neymar , la Pokalo restas en Brazilo ,scias ke estas fortaj teamoj kiel Argentino inter ĉi tiuj ĉi tiu la gajninta kiu sera Neymar aŭ Messi.

Traducciòn al la lingvo Esperanto. Llic. Sciencoj de la Informaciòn. Maria Elena Fuentes Angulo.

viernes, 27 de junio de 2014

infana Muziko al Festivalo

Por: Maribel Flamand Sánchez


La muzika kreo por knaboj kaj adoleskaj estu aktivigita de ĉi tiuj tagoj de kunvoko por la Provinca Festivalo de la Infana Kanto Kantante lin al la suno la finaj sesioj de kiu estas antaŭviditajinter la 30 de ĉi tiu monato kaj la 3an de julio.
 Ibet Sánchez, prezidantino en funkcioj de la OPJM al la provinco, ĝi klarigis ke ĝis la momento nombras kun pli ol 10 verkoj finalistes, de kiuj selektos la premiitaj ol poste reprezentos al Holguín en la nacia festivalo por festi en la monato de decembro.
 La ĵurio estu integrita de fakuloj de la OPJM, la AHS, la UNEAC kaj la Provinca Centro de Domoj de Kulturo. Ĝi klarigis ke la okazaĵo havas kiel intenco stimuli la muzikan kreon por knaboj kaj adoleskaj ol ĝi permesas disponi de ampleksa repertuaro de ĉi tiu tipo de muziko por lia uzo en kulturaj institucioj, centroj educacionals kaj instaloj pioneriles, kialo por kiu konsekras al la kunmetado.
  La konkurencoj realigas en liaj diversaj, kiel la ĉambro Ismaelillo kaj la teatroj de Medicinaj Sciencoj kaj Teknika Instituto de Holguín, dum la gala de premiaciones proponas por la teatro Komandante Eddy Suñol .Inter la gastoj estos la rekompencitaj en antaŭaj eldonoj de la artkonkurso.

lunes, 28 de abril de 2014

Efektivigita en Holguín Unua Renkontiĝo de Socioj Espiritistas

La Unua Renkontiĝo de Socioj Espiritistas de la provinco de Holguín disvolvis en la mateno de hodiaŭ sabato en la Teatro Ismaelillo kun la partopreno de pli ol 350 reprezentantoj de ĉiuj kurentoj de la Spiritismo al la teritorio kaj gastoj de aliaj provincoj de la lando.

En la okazaĵo estis, krome , reprezentantoj de la Provinca Adreso de Justícia kaj David Machín, funkciulo de la Provinca Partio kiu atentas la Religiajn Aferojn, kiu esprimis la saluton senditan de Luis Antonio Torres Iríbar,
,membro de la Centra Komitato de la Komunisma Partio de Kubo kaj unua sekretario al la provinco. Machín aludis la historian karakteron de la renkontiĝo, rezultita de la maneig de ideoj kiuj difinas kaj ili defendas la unuecon de la diverseco.

La espiritistas holguineros manifestis lian profundan konvinkon martiana kaj la respekto al la ĉefaj homaj valoroj kiel la bondat, la paco, la solidareco kaj la amo. Al nomo de la kunvenitaj Edilberto Sera Tamayo, ĝi aludis: ""Orem por la progreso de Holguín kaj estas tie por confraternizar en ĉi tiuj tiel specialaj tagoj, kiam ni festas la datrevenon 157 de la eldonaĵo de Libro de la Spiritoj, por Alan Kardec.Agraïm ĝisfunde al la aŭtoritatoj de la teritorio por la rekono kaj la apogo kiu nin tostis kaj ni esprimas nian deziron labori por la havaĵo de nia lando".

Speciala atento kaj ovacioj havis la konferencon impartida por Clobis Alves, espiritista brazila gasto al la okazaĵo, kiu amuze mildigis la doktrinon espirita al la diversaj rampas de la homaro hodiaŭ kaj ĝi kunvokis al konsistigi la penojn por krei ĉi tiun pli bonan mondon kiu flugas la virojn kaj virinojn de bona volo.

La doktrino espiritista en Kubo estas arrelada precipe inter la plej humilaj klasoj do dum jaroj estis la plej proksima religio al camperols kaj laboristaj. Ĉi tiu renkontiĝo realigas en la vesperoj de la kreo al nia lando de la Federacio Espiritista Kuba, la bazoj de kiu kaj regularo estas rilatigitaj kun la doktrino Kardeciana, kiu emfazas la kredon en sola Dio, la certeco de la senmorta animo, la progresa morala evoluo kaj la reencarnació, inter aliaj dogmoj.

Efectuado en Holguín Primer Encuentro de Sociedades Espiritistas

Por Ania Fernandez Torres

Efectuado en Holguín Primer Encuentro de Sociedades Espiritistas

espiritistasholguineros1.gifEl Primer Encuentro de Sociedades Espiritistas de la provincia de Holguín se desarrolló en la mañana de hoy sábado en el Teatro Ismaelillo con la participación de más de 350 representantes de todas las corrientes del Espiritismo en el territorio e invitados de otras provincias del país.

En el evento estuvieron, además , representantes de la Dirección Provincial de Justicia y David Machín, funcionario del Partido Provincial que atiende los Asuntos Religiosos, quien expresó el saludo enviado por Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia. Machín refirió el carácter histórico del encuentro, resultado del manejo de conceptos que definen y defienden la unidad desde la diversidad.

Los espiritistas holguineros manifestaron su profunda convicción martiana y el respeto a los principales valores humanos como la bondad, la paz, la solidaridad y el amor. A nombre de los reunidos Edilberto Sera Tamayo, refirió: "Oramos por el progreso de Holguín y estamos aquí para confraternizar en estos días tan especiales, cuando celebramos el aniversario 157 de la publicación de Libro de los Espíritus, por Alan Kardec. Agradecemos profundamente a las autoridades del territorio por el reconocimiento y el apoyo que nos han brindado y expresamos nuestro deseo de trabajar por el bien de nuestro país".

Especial atención y ovaciones tuvo la conferencia impartida por Clobis Alves, espiritista brasileño invitado al evento, quien de forma amena atemperó la doctrina espirita a los diversos retos de la humanidad hoy y convocó a aunar los esfuerzos para crear ese mundo mejor que queremos los hombres y mujeres de buena voluntad.

La doctrina espiritista en Cuba está arraigada sobre todo entre las clases más humildes pues durante años fue la religión más próxima a campesinos y obreros. Este encuentro se realiza en las vísperas de la creación en nuestro país de la Federación Espiritista Cubana, cuyas bases y reglamento están relacionados con la doctrina Kardeciana, que enfatiza la creencia en un solo Dios, la certeza del alma inmortal, la evolución moral progresiva y la reencarnación, entre otros dogmas.