viernes, 16 de noviembre de 2012

5o aniversario

La 16 de novembro de 1962 la kunvokitaj legantoj al konkurso kaj la guanyador portis la premion la Doktoro José Isidoro Zúñiga Pérez , gi al li metis la nomon de Nun ,continuador de Sulko ol en liaj lastaj eldonoj kunvokis car la legantoj kazeigi la nomon de la jurnalo de la malnova regiono de Holguín . Vàries Estis la proponoj elektis la de Zuñiga Pérez , kialo reflektis la mom... ento Jam la tag...
o 19 de novembro eliras la publikigadon kun la selektitan nomon kaj ol por orgojlo nia de kiuj faras ebla la eldono compleix 50 jaroj, gin konservas kaj gin subtenos , por niaj fundadors por niaj fundadors la dankemo ne ci tiu en la oblit Pedro Ortíz , Haydée Vigo kaj cadascun de la kunuloj kiuj liaj laboroj engrosseixen * la grandaj vinberujoj de Nun, tiu al ni donas identecon , gracoj al ciu niaj legantoj por legi nin ne sola en Holguín , sinó al Kubo , ili kie alvenas ekzemplerojn de niaj * publikigadoj,Gratulitaj Nun en viaj 50 datrevenoj. *

jueves, 15 de noviembre de 2012

Aniversario 50 19 de noviembre de 1962

El 16 de noviembre de 1962 los lectores convocados a un concurso y el ganador se llevó el premio el Doctor José Isidoro Zúñiga Pérez , le puso el nombre de Ahora ,continuador de Surco que en sus últimas ediciones convocó para que los lectores eligieran el nombre del periódico de la antigua región de Holguín . Varias fueron las propuestas se escogió la de Zuñiga Pérez , porque reflejaba el momento ya el dia 19 de noviembre sale la publicación con el nombre seleccionado y que para orgullo nuestro de los que hacemos posible la edición cumple 50 años, lo conservamos y lo mantendremos , para nuestros fundadores la gratitud no esta en el olvido Pedro Ortíz , Haydée Vigo y cada uno de los compañeros que sus trabajos engrosan los grandes cepos de Ahora, eso nos da identidad , gracias a todos nuestros lectores por leernos no solo en Holguín , sino en Cuba , donde llegan ejemplares de nuestras publicaciones,Felicidades Ahora en tus 50 cumpleaños.

martes, 23 de octubre de 2012

koro

La vivo al ni proponas ajo tre malmolaj , sed en la mezo de la adversitats , estas homoj , kiu kun suno gesto vorto , ago reconfortan , ili sanigas ,ili konsolas , ci tiu homo estas Jorge Toledo Fonto ,por vi kaj viaj kunuloj iras dedici ci tiu linioj, Virga , Odalis , Dabel , Pedro , Robert Carlos Galano kaj ciu liaj kunuloj sed aparte por Jorge Toledo Fonto , kuracisto cardiòleg , de la cambro d...
e kronus de la Hospitalo Lenin en Holguín , gracoj por fidi mi ekde ,la momento kiun mi parolis kun vi sen koni min, car śkaj ol via koro ne estas ke estu en la medicinolibroj , vi havas , familio , amikoj , kunuloj , kaj homoj kiuj cin coneixen fago eldonas ci tiu dankemon, iu cin sciigos de ili se ne ilin legas, en la plej malmolaj momentoj ci tiu kostita a de la esti homa, gi ricevas ci tiu vortojn , Gracoj pro Toledo.
María Elena Fuentes Angulo.

Corazón

La vida nos depara cosas muy duras , pero en medio de las adversidades , hay personas , que con solo un gesto una palabra , una acción reconfortan , curan ,consuelan , esa persona es Jorge Toledo Font , para ti y tus compañeros van dedicadas estas líneas, Virgen , Odalis , Dabel , Pedro , Robert Carlos Galano y todos sus compañeros pero especialmente para Jorge Toledo Font , médico cardiólogo , de la sala de coronaria del Hospital Lenin en Holguín , gracias por confiar en mí desde ,el momento que hablé contigo sin conocerme, porque śe que tu corazón no es el que está en los libros de medicina , tienes , familia , amigos , compañeros , y personas que te conocen hago publica esta gratitud, alguien te hará saber de ellas si no las lees, en los momentos más duros estas a lado del ser humano, recibe estas palabras , Gracias por todo Toledo.
María Elena Fuentes Angulo.

sábado, 8 de septiembre de 2012

Por la Virgul(in)o de la Almozo en liaj 400 jaroj.

Por la Virgul(in)o de la Almozo en liaj 400 jaroj.

Ekde knabino ciam sciis ke existias , doncs vivas proksime de la Sana kirko José, kie ciu knaboj kaj homoj de la kvartalo estis baptitaj , semoj ne komprenis, kiom da homoj tie cin petis, hodiau en via datreveno 400, ciu kubanoj , mi aparte ci tiu patrino , virino ,amikino , kunulino, cent por cent holguinera, mi petas cin Virga : ol vi protektas nin kun via mantelo , sano , kiu niaj kuracistoj, la neurocirujanos , la kirurgoj ciu specimenajo de ci tiu branco de la scii faras lian laboron kun bonaj rezultoj , vidi kreski mian filinon kaj maljunigi al lia flanko kiu cadascun de ni ekde niaj laborolokoj sekvas disvolvante niajn sciencojn , ci tiu setmanari , gi dedici liniojn por tí, kiu la artisto sekvas kun lia art kaj kaj malplenigi al ciu homo , al la kino , balo , en la tabloj , la carpintero fari liajn pecojn , ciu ofico , la instruisto kiu ne lin mankas al niaj filoj, la pura aero, la akvo , la vivo , en miaj literoj ne queda tute ne nek neniu en mia vizitu al via altaro de la Kupro cin petis por ciu kaj por ciu , mia familio , gracoj pro kiu havas, por ciu mateno, gi benas al via vilago, gi akvumas amon , paco kaj kompreno.
Maria Elena Fuentes Angulo.

viernes, 3 de agosto de 2012

La vivo al ni proponas surprizojn íncreibles , mi skribis en mia muro faras la dias kaj miaj kunuloj vidis identigitaj , sed kiel ne fari gin se ci tiu estas mia audi kaj memori al kiuj min helpis Agustín sen vi ne estis estinta ebla ,en la via administrado kaj de Rodobaldo, ne min forgesis de neniu de kiuj jam ne estas, la emeritaj, la mortitaj , ciu kiuj kun mi laboris ,gi ne prenas ciu lecionojn doncs ne estas tolerema kiel Marteso María ,Ania , Chely ,Dianet , Liset kaj Lisy , nek paroli de Gloria , Amy , Rene ol gi memoras min la personje de la liveras Koron nek ecuánime kiel la resto, de kiuj hodiau estas al mia flanko sed se ilin povas diri ol al la flanko de Jandy Ali , Leonardo Nieves, Magda Rodríquez , ili instruis min , mi lernis kaj tie estas , gracoj por al mi havi konfidon kaj respekton por cadas cun de vi kaj liaj familioj kiuj dio al li donas sanon kaj al la mortitaj al ciu memorajo kiu dio ilin havas en la gloro. Ili scias ke la agradecimineto estas eterna.
 Maria Elena Fuentes Angulo.

Agraïments

Gracoj al Dio al ,al la Virgul(in)o de la Almozo, al la Revoluciòn ,al mia peno , al mia familio ,mi eniris en la historion de la presmasino en Holguìn , miaj estimataj kunuloj min gajigas scii ol kiam oni de vi daurigi skribante la historion de la presmasino holguinera al ili donas alineon kiel unua egresada de la Scienco de la Informo de la gildo , kaj de ci tiu periòdico, kiu compleix liaj 50 jaroj al la novembro , al la flanko de vi ol ili diskutos liaj mestratges por la mia estas orgojlo partigi tiom da proverbo ,Orlando Rodríquez Pérez , gracoj por ciu via emocio , Lourdes por via pacienco kun mi , Hildita pro la apogo , mi Ruligi por al mi elteni mian temperamenton, Karina por la helpo , Donyes Mildred kaj Maria Julia Cleanel, por la konfido en mia laboro , JX ,Elder , mia adorita Ruben , Calixto miaj kunvenitaj kunulinoj Eglis kaj la revuo Serranía la desegnistinoj, Graciela , adj> , kaj ciu la admnistración tiel kiel la sablono de estas centro de laboro kaj mia instruistino Magda kun la idiomo Esperanto.
 Al tiu lin adicias , homoj kiujn gardas sentoj kun ili kaj ol ili ciam fidis mian kapablon , gi celumas kiam mi diris ke ne povis kaj ci tiu homo estas vi Fermin Reynaldo Ràul kiam mi min ridis kun vi al ciu por komplezo mia koro , mi havas dankemon kun la homaro kaj la vivo.
 Maria Elena Fuentes Angulo.

martes, 28 de febrero de 2012

Iris la viron de la domojn

Por Aracelys Avilés Suárez nun@ahora.cu
Ciam alrigardis tiun domon kun certa recel. Estis neforgesebla domo, por nenio konvencia. Ne povis imagi gin por ene, sed al mi demandis cent fojojn kiel estis. Tago tusis al la pordo por intervjuo, mi iras min asseure al cambro apartigas, kaj gi alvenis sinjoron encorvado kaj ridetante kun kiu parolis preskau kvar horoj. Dum ni paro...lis, mi ne haltis de alrigardi la korton interno, la celosías, kaj la lluminositat de tiu konstruo, tiel inusual kaj acollidora. Luis Felipe Rodríguez Columbié Estis mia interparolanto kaj gi parolis min kun la parsimònia de lia antaui ago, sed samtempe, kun la tranquil·litat propra de la viro kiu plantis multajn arbojn kaj, al la neniu de la jaroj, audi sub oni de ili al spiri puran aeron kaj al kontempli la arbaron. La Nacia Premio de Arkitekturo en la 2003, gi naskigis en Baracoa, sed estis Holguín la urbo kiu helpis al konstrui. Gi alvenis tie kiam la limoj de la domoj ne sobrepassaven la rivero Jigüe kaj Marañón, gi tie enamigi, gi tie vivis pli ol 60 jaroj, kaj estos ci tiu teroj kiuj gardos liajn restojn. La malcefa lernejo Juan José Fornet Fasko, la Hospitalo Pediàtric, la Terminal de Ómnibus, la lia de Telecristal, la Monumento al la ses kolonoj, la urbanizajo de la Avenuo La Poploj, ntre aliaj verkoj, ili projekciis ekde la lia neniu. gi iris la viron de la domoj, sed tie estas lia arbaro car gin logas.

martes, 14 de febrero de 2012

ANTULL ENAMIGI

Por Liudmila Roko Herrera

 Min antoja ol hodiau tuj vekos en la kuirejo, al la aromo de la kafo kaj la azucenas. Kaj vi vekos min kiel ajna tago, kun la petó de amo, kunigante malacrianzas kaj sandvico. min okazas ke ne tuj estos tiel malsama, hodiau ol ciu veku inter versoj. Volas havi cin kiel estas: amuza, netolerebla, enamigi… Kaj Kaj mi volos ke marsi junts al la laboro kaj gi iras nin la guagua por mia kulpo, kiu alvenas malfrue branoj: branoj ne perdas se vi brakumas min. Kaj vi pasos ciu vian tagon inter laboro, imagante la surprizitan fianco: tute ne ol vidi kun la perfums, la suo… la poemoj kaj la petons ne fermas en skatoloj de donacoj. Ci tiu fojo la distanco ne estas problemo: estas al paso de la petons. Ili ne faras mankon la telefonoj, la trajnoj… ci tiu fojo kiu pasas estos mia kulpo, via kaj nia. Mi laboro, vi laboras… kaj nia angelo nin atendas al la elirejo. Se demores… demores, ne estas problemoj: mi atendas por vi, amo, car voli ankau estas atendi pacience.
Estas justa al la strato kiun ni adoras, car strato povas esti la bona testimoni, de la malbona, la bela, la indecible ol gi gardas nian historion de du multiplikita. Min antoja ol hodiau tuj vekos en la kuirejo, al la aromo de la kafo kaj la azucenas.

.14 de februaro Tago de la Enamigi.

Hodiau laudi la tagon de la amo , la urbo vidis kun ciu la enamigi al laudi la Festivalon Gratante la Nostalgion , al ciu parko holguinero,kaj ciu urbo jam estas la venedors kun liaj sestas kun floroj por regali lin al la kara homo iuj skribas poemojn , aliaj legas la kartojn de Marx al Jeniffer,Ignacio al Amalia, . miaj kunuloj Liudmila kaj Abdiel.Cada scuns ol en ci tiu momentoj skribas liajn frazon por la pasion la amo.Skribante en mia blogger , enkapigante la vortojn de Lennon al Yoko , en mallonga estare al la parko Gratante la Nostalgion inter petons kaj rozoj parolos via kaj mi de amo kaj de pilko Enrique .